بایگانی برچسب: زندگی روزانه، ضرب و‌ شتم خبرنگاران

wpid-شیرینی-درمانی.jpg.jpeg

درمان آهسته و ‌پیوسته با شیرینی درمانی

دردی است غیر مردن، آن را دوا نباشد….. اما نه، یک لحظه اگر صبر کنیم، غیر از مردن، دواهای دیگری هم وجود دارد که یکی از آن‌ها شیرینی درمانی است.

شیرینی درمانی از قدیم مورد توجه بشر بوده است و حتی مراسم شیرینی خوران هم در تاریخ سابقه‌ای دراز دارد.

من هم هر هفته یا گاهی اوقات هفته‌ای دو
بار به شیرینی فروشی سر می‌زنم و گاهی از اوقات این سر زدن‌ها جنبه درمانی و حواس پرت کن دارد.

امروز می‌خواستم حواسم از بی‌ارزش بودن و ابزار بودن خبرنگاران منحرف شود. چون امروز ظهر متوجه شدم که هر کسی حق ضرب و شتم خبرنگاران را دارد و سر آخر از خبرنگار طلبکار هم می‌شوند.

شیرینی درمانی باید آهسته و‌ پیوسته باشد، مقدار کم اما مستمر شیرینی، مفید و پر فایده است و نقش درمانی دارد که شما را هم به استفاده از آن اول توصیه می‌کنم.