بایگانی برچسب: مذاکرات وین

ایران قصد دارد به آمریکا پاسخ نه بدهد

مذاکرات هسته‌ای ایران به مرحله حساسی رسیده است و آمریکا قصد تحمیل یک توافق بد را به ایران دارد اما تیم مذاکره ایرانی قصد نه گفتن دارد.

منابع نزدیک به مذاکرات خبر از فشار شدید آمریکا برای تحمیل توافقی بد به ظریف را دارند.

اگر چه ایران خطوط قرمز خود را آشکارا اعلام کرده است، اما طرف غربی بر خواسته‌های خود همچنان اصرار می‌کند و مذاکرات را به سمت شکست کشانده است.

منابع ایرانی نزدیک به مذاکرات می گویند تیم مذاکره کننده ایرانی که در روزهای اخیر با فشار زیادی برای پذیرش توافقی بد مواجه بوده است، قصد بردن توافقی بد را به تهران ندارد و ازین رو چشم انداز مذاکرات در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.